Revuo Auta de Souza intervjuas Szabadi J. Tibor

Tibor J. Szabadi estas hungara spiritisto-esperantisto, kiu la unuan fojon vizitis Brazilon. Li voja?is en diversajn urbojn kaj prelegis interalie pri Spiritismo kaj pri instruado de Esperanto en Hungario.

Li jam tradukis multajn spiritismajn librojn el Esperanto al la hungara. Pluraj estas jam publikigitaj. Li ekzemple tradukis kvar el la verkoj de Allan Kardek – la kodiginto de Spiritismo – kaj anka? la verkon Memora?oj de Sinmortiginto, diktitan de la Spirito Camilo Cândido Botelho kaj psikografiitan de Yvonne A. Pereira. ?i tiun lastan libron tradukis esperanten s-ro Affonso Soares kaj eldonis Societo F. V. Lorenz.

En la intervjuo li montras hungarlingvan ekzempleron de “La Libro de la Spiritoj”, kies hungara titolo estas “A Szellemek könyve”. ?i estas baza verko, enhavanta la principojn de la Spiritisma Doktrino.

Lin intervjuis “Revuo Auta de Souza” en Brazilo.