La Spiritoj Respondas

Kiu estas la plej granda baro al la progreso?

“Fiero kaj egoismo; mi parolas pri la morala progreso, ?ar la intelekta ?iam anta?eniras; ?ajnas ja, unuavide, ke ?i pliintensigas la aktivecon de tiuj malvirtoj;
efektive, ?i kreskigas avidemon kaj amon je ri?a?oj, kaj ?i tiuj, siavice, instigas la homon al la esploroj, kiuj faras lian Spiriton pli klarvida. Tiel ?iuj aferoj interligi?as, en la morala, kiel en la fizika mondo, kaj el malbono povas naski?i bono; sed tiu stato de la aferoj da?ras nur sian propran tempon; ?i ?an?i?as la? tio, kiel la homo pli bone komprenas, ke, krom ?uado de la surteraj hava?oj, anka? ekzistas treege pli granda kaj pli da?ra feli?o.” (Allan Kardec, La Libro de la Spiritoj, demando 785)